SIM.V - Siyata Mobile Inc.

TSXV - TSXV Delayed Price. Currency in CAD