Canada markets open in 3 hours 18 minutes

Saga Pure ASA (SAT.F)

Frankfurt - Frankfurt Delayed Price. Currency in EUR
Add to watchlist
0.34200.0000 (0.00%)
As of 9:07AM CET. Market open.
Full screen
Previous Close0.3420
Open0.3480
Bid0.3400 x 0
Ask0.3540 x 0
Day's Range0.3420 - 0.3480
52 Week Range0.0385 - 0.6200
Volume13,600
Avg. Volume48,608
Market Cap162.653M
Beta (5Y Monthly)1.59
PE Ratio (TTM)N/A
EPS (TTM)N/A
Earnings DateN/A
Forward Dividend & Yield0.02 (5.28%)
Ex-Dividend DateAug. 27, 2020
1y Target EstN/A
 • Saga Pure ASA: Change of Subscription Ratio in Subsequent Offerings
  GlobeNewswire

  Saga Pure ASA: Change of Subscription Ratio in Subsequent Offerings

  Reference is made to the stock exchange notice from Saga Pure ASA (the "Company") dated 12 January 2021 with further information regarding the three subsequent offerings currently being carried out (the "Subsequent Offerings"). The subscription period in the Subsequent Offerings commenced on 13 January 2021.Following a recalculation of the number of subscription rights granted in the Subsequent Offerings, to ensure equal treatment of all shareholders that are eligible to participate in one or more of the Subsequent Offerings, the Company has determined to issue additional Subscription Rights.As a consequence of this, the number of Subscription Rights required for subscribing and being allotted one (1) Offer Share in the Subsequent Offerings has increased. The new subscription ratio is 1.06 Subscription Rights per Offer Share, and this applies for all of the three Subsequent Offerings. Consequently, eligible shareholders who subscribe for Offer Shares will be granted one (1) Offer Share per 1.06 Subscription Right exercised in the relevant Subsequent Offering.Shareholders who have questions about the Subsequent Offerings, the Subscription Rights and the Offer Shares may contact Fearnley Securities AS on the following telephone number:Fearnley Securities: +47 22 93 60 00For other questions, please contact:Espen Lundaas, CFO, +47 92 43 14 17This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act.

 • SAGA PURE ASA: NÆRMERE INFORMASJON OM REPARASJONSEMISJONER – TEGNINGSPERIODE STARTER 13. JANUAR 2021
  GlobeNewswire

  SAGA PURE ASA: NÆRMERE INFORMASJON OM REPARASJONSEMISJONER – TEGNINGSPERIODE STARTER 13. JANUAR 2021

  IKKE MENT FOR OFFENTLIGGJØRING, PUBLISERING ELLER DISTRIBUSJON, HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, ELLER ENHVER ANNEN JURISDIKSJON DER OFFENTLIGGJØRINGEN, PUBLISERINGEN ELLER DISTRIBUSJONEN VIL VÆRE ULOVLIG. Oslo, 12. januar 2021Det vises til børsmeldinger fra Saga Pure ASA ("Selskapet"); (i) den 14. desember 2020 vedrørende en gjennomført rettet emisjon av 35 000 000 nye aksjer ("Rettet Emisjon I"), (ii) den 21. desember 2020 vedrørende en gjennomført rettet emisjon av 30 000 000 nye aksjer ("Rettet Emisjon II"), og (iii) den 29. desember 2020 vedrørende en gjennomført rettet emisjon av 30 000 000 nye aksjer ("Rettet Emisjon III, og sammen med Rettet Emisjon I og Rettet Emisjon II, de "Rettede Emisjonene"). Det vises også til børsmelding fra 10. januar 2021 vedrørende beslutninger fra Selskapets styre om å gjennomføre reparasjonsemisjoner i etterkant av de Rettede Emisjonene, og til børsmeldingen fra 12. januar 2021 om offentliggjøring av Selskapets prospekt datert 11. januar 2021 ("Prospektet").Selskapet vil gjennomføre tre ulike reparasjonsemisjoner, som vil gjennomføres med samtidige tegningsperioder. Tegningsperioden for reparasjonsemisjonene vil begynne i morgen, 13. januar 2021 kl. 09.00 og vil ende 27. januar 2021 kl. 16.30. Ytterligere informasjon om hver reparasjonsemisjon følger nedenfor.Den første reparasjonsemisjonen ("Reparasjonsemisjon I") vil innebære et tilbud om tegning av inntil 4 millioner nye aksjer i Selskapet ("Tilbudsaksjer I") til Selskapets aksjonærer per 14. desember 2020 (slik registrert i VPS den 16. desember 2020 ("Registerdato I")) som; (i) ikke ble invitert til å tegne nye aksjer i Rettet Emisjon I, og (ii) aksjonærer som er bosatt i en jurisdiksjon der slikt tilbud vil være ulovlig, eller vil kreve innlevering av prospekt, registrering eller lignende handling (de "Kvalifiserte Aksjonærene I"). Tegningskursen per Tilbudsaksje I er NOK 2,10, dvs. samme tegningskurs som i Rettet Emisjon I.Hver Kvalifisert Aksjonær I vil motta ikke-omsettelige tegningsretter ("Tegningsretter I") for tegning av Tilbudsaksjer I. Hver Kvalifiserte Aksjonær I vil bli tildelt 0,05 Tegningsretter I per aksje i Selskapet registrert som eiet på Registerdato I. Således vil hver Kvalifiserte Aksjonær I motta 1 Tegningsrett I per 20ende aksje registrert som eiet på Registerdato I, og Kvalifiserte Aksjonærer I som eier mindre enn 20 aksjer på Registerdato I vil ikke motta Tegningsretter I.Den andre reparasjonsemisjonen ("Reparasjonsemisjon II") vil innebære et tilbud om tegning av inntil 4,9 millioner nye aksjer i Selskapet ("Tilbudsaksjer II") til Selskapets aksjonærer per 21. desember 2020 (slik registrert i VPS den 23. desember 2020 ("Registerdato II")) som; (i) ikke ble invitert til å tegne nye aksjer i Rettet Emisjon II, og (ii) aksjonærer som er bosatt i en jurisdiksjon der slikt tilbud vil være ulovlig, eller vil kreve innlevering av prospekt, registrering eller lignende handling (de "Kvalifiserte Aksjonærene II"). Tegningskursen per Tilbudsaksje II er NOK 2,90, dvs. samme tegningskurs som i Rettet Emisjon II.Hver Kvalifisert Aksjonær II vil motta ikke-omsettelige tegningsretter ("Tegningsretter II") for tegning av Tilbudsaksjer II. Hver Kvalifiserte Aksjonær II vil bli tildelt 0,049 Tegningsretter II per aksje i Selskapet registrert som eiet på Registerdato II. Således vil hver Kvalifiserte Aksjonær II motta 1 Tegningsrett II per ca. 20,4 aksjer registrert som eiet på Registerdato II, og Kvalifiserte Aksjonærer II som eier mindre enn 21 aksjer på Registerdato II vil ikke motta Tegningsretter II.Den tredje reparasjonsemisjonen ("Reparasjonsemisjon III", og sammen med Reparasjonsemisjon I og Reparasjonsemisjon II, "Reparasjonsemisjonene")) vil innebære et tilbud om tegning av inntil 4,8 millioner nye aksjer i Selskapet ("Tilbudsaksjer III", og sammen med Tilbudsaksjer I og Tilbudsaksjer II, "Tilbudsaksjene") til Selskapets aksjonærer per 29. desember 2020 (slik registrert i VPS den 4. januar 2021 ("Registerdato III") som; (i) ikke ble invitert til å tegne nye aksjer i Rettet Emisjon III, og (ii) aksjonærer som er bosatt i en jurisdiksjon der slikt tilbud vil være ulovlig, eller vil kreve innlevering av prospekt, registrering eller lignende handling (de "Kvalifiserte Aksjonærene III"). Tegningskursen per Tilbudsaksje III er NOK 4,10, dvs. samme tegningskurs som i Rettet Emisjon III.Hver Kvalifisert Aksjonær III vil motta ikke-omsettelige tegningsretter ("Tegningsretter III", og sammen med Tegningsretter I og Tegningsretter II, "Tegningsrettene") for tegning av Tilbudsaksjer III. Hver Kvalifiserte Aksjonær III vil bli tildelt 0,049 Tegningsretter III per aksje i Selskapet registrert som eiet på Registerdato III. Således vil hver Kvalifiserte Aksjonær III motta 1 Tegningsrett III per ca. 27,03 aksjer registrert som eiet på Registerdato III, og Kvalifiserte Aksjonærer III som eier mindre enn 28 aksjer vil ikke motta Tegningsretter III.Hver hele Tegningsrett tildelt i en av Reparasjonsemisjonene gir, i henhold til gjeldende rett, en fortrinnsrett til å tegne og få tildelt en Tilbudsaksje til den relevante tegningskursen. Overtegning vil være tillatt. Tegning uten Tegningsretter vil ikke være tillatt, dvs. at aksjonærer/ investorer som ikke eide noen aksjer i Selskapet på hver av Registerdato I, Registerdato II og Registerdato III vil ikke motta noen Tegningsretter.Tegningsrettene må benyttes for å tegne Tilbudsaksjer innen utløpet av tegningsperioden, den 27. januar 2021 kl. 16.30. Tegningsretter som ikke er benyttet til å tegne Tilbudsaksjer innen 27. januar 2021 kl. 16.30 vil ikke ha verdi og vil bortfalle uten kompensasjon.Allokeringsnotiser i Reparasjonsemisjonene forventes å bli distribuert ca. 28. januar 2021. Forfallsdato for betaling av tildelte Tilbudsaksjer i Reparasjonsemisjonene er 2. februar 2021. Levering av Tilbudsaksjer er forventet å skje gjennom VPS ca. 5. februar 2021. Handel i Tilbudsaksjene er forventet å begynne ca. 5. februar 2021.Nærmere informasjon om Reparasjonsemisjonene og tegningsprosedyrer er inkludert i Prospektet. Prospektet, samt tegningsblanketter, er tilgjengelig på https://transaksjoner.fearnleysecurities.com/.Aksjonærer som ønsker å tegne Tilbudsaksjer oppfordres sterkt til å gjøre dette gjennom VPS' system for online-tegning, og linker til dette for hver Reparasjonsemisjon vil være tilgjengelig på https://transaksjoner.fearnleysecurities.com/ ved starten av tegningsperioden.Aksjonærer som ikke har anledning til å tegne aksjer gjennom VPS' system for online-tegning, må tegne Tilbudsaksjer ved utfylling og innsending av tegningsblanketter i henhold til instrukser i Prospektet.Kvalifiserte Aksjonærer vil også motta et aksjonærbrev med nærmere informasjon om bruk av Tegningsretter og prosedyrer for tegning av Tilbudsaksjer.Aksjonærer som har spørsmål om Reparasjonsemisjonene, Tegningsrettene og Tilbudsaksjene kan kontakte Fearnley Securities AS eller DNB Verdipapirservice på følgende telefonnummer:Fearnley Securities: +47 22 93 60 00DNB Verdipapirservice: +47 23 26 80 20Fearnley Securities er tilrettelegger for Reparasjonsemisjonene. Advokatfirmaet CLP DA er Selskapets juridiske rådgiver i forbindelse med Reparasjonsemisjonene.For andre spørsmål, vennligst kontakt:Bjørn Simonsen, CEO, +47 97 17 98 21 Espen Lundaas, CFO, +47 92 43 14 17Denne informasjonen er offentliggjort i henhold til kravene i verdipapirhandelloven § 5-12.

 • Saga Pure Asa: Further Information on Subsequent Offerings – Subscription Period Commences 13 January 2021
  GlobeNewswire

  Saga Pure Asa: Further Information on Subsequent Offerings – Subscription Period Commences 13 January 2021

  NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA OR JAPAN, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL. Oslo, 12 January 2021Reference is made to the stock exchange notices by Saga Pure ASA (the "Company"); on 14 December 2020 regarding a completed private placement of 35,000,000 new shares ("Private Placement I"), (ii) on 21 December 2020 regarding a completed private placement of 30,000,000 new shares ("Private Placement II"), and (iii) on 29 December 2020 regarding a private placement of 30,000,000 new shares ("Private Placement III" and together with Private Placement I and Private Placement II, the "Private Placements"). Further, reference is also made to the stock exchange notice dated 10 January 2021 regarding resolutions by the Company's Board of Directors to carry out subsequent offerings following the Private Placements and to the stock exchange notice dated 12 January 2021 regarding publication of the Company's prospectus dated 11 January 2021 (the "Prospectus").The Company will carry out three separate subsequent offerings, however with simultaneous subscription periods. The subscription period for the subsequent offerings will commence tomorrow, 13 January 2021, at 09:00 CET and expire on 27 January 2021, at 16:30 CET. Further information about each subsequent offering is given below.The first Subsequent Offering ("Subsequent Offering I") will consist of an offer to subscribe up to 4 million new shares in the Company (the "Offer Shares I") to the Company's shareholders as of 14 December 2020 (and being registered as such in the Norwegian Central Securities Depository (VPS) on 16 December 2020 (the "Record Date I")) who; (i) were not invited to subscribe for new shares in the Private Placement I, and (ii) are not resident in a jurisdiction where such offering would be unlawful, or would (in jurisdictions other than Norway) require any prospectus filing, registration or similar action (the "Eligible Shareholders I"). The subscription price per Offer Share I is NOK 2.10, i.e. the same subscription price as in the Private Placement I.Each Eligible Shareholder I will be granted non-transferable subscription rights (the "Subscription Rights I") to subscribe for the Offer Shares I. Each Eligible Shareholder I will be granted 0.05 Subscription Rights I per share in the Company registered as held as of the Record Date I. Consequently, each Eligible Shareholder I will receive 1 Subscription Right I per 20 shares registered as held on the Record Date I, and Eligible Shareholders I holding less than 20 shares on the Record Date I will not receive Subscription Rights I.The second Subsequent Offering ("Subsequent Offering II") will consist of an offer to subscribe up to 4.9 million new shares in the Company (the "Offer Shares II") to the Company's shareholders as of 21 December 2020 (and being registered as such in the Norwegian Central Securities Depository (VPS) on 23 December 2020 (the "Record Date II")) who; (i) were not invited to subscribe for new shares in the Private Placement II, and (ii) are not resident in a jurisdiction where such offering would be unlawful, or would (in jurisdictions other than Norway) require any prospectus filing, registration or similar action (the "Eligible Shareholders II"). The subscription price per Offer Share II is NOK 2.90, i.e. the same subscription price as in the Private Placement II.Each Eligible Shareholder II will be granted non-transferable subscription rights (the "Subscription Rights II") to subscribe for the Offer Shares II. Each Eligible Shareholder II will be granted 0.049 Subscription Rights II per share in the Company registered as held as of the Record Date II. Consequently, each Eligible Shareholder II will receive 1 Subscription Right II per approximately 20.4 shares registered as held on the Record Date II, and Eligible Shareholders II holding less than 21 shares on the Record Date II will not receive Subscription Rights II.The third Subsequent Offering (the "Subsequent Offering III", and together with the Subsequent Offering I and Subsequent Offering II, the "Subsequent Offerings") will consist of an offer to subscribe up to 4.8 million offer shares (the "Offer Shares III", and together with the Offer Shares I and the Offer Shares II, the "Offer Shares") to the Company's shareholders as of 29 December 2020 (and being registered as such in the Norwegian Central Securities Depository (VPS) on 4 January 2021 (the "Record Date III")) who; (i) were not invited to subscribe for new shares in the Private Placement III, and (ii) are not resident in a jurisdiction where such offering would be unlawful, or would (in jurisdictions other than Norway) require any prospectus filing, registration or similar action (the "Eligible Shareholders III"). The subscription price per Offer Share III is NOK 4.10, i.e. the same subscription price as in the Private Placement III.Each Eligible Shareholder III will be granted non-transferable subscription rights (the "Subscription Rights III", and together with the Subscription Rights I and Subscription Rights II, the "Subscription Rights") to subscribe for the Offer Shares III. Each Eligible Shareholder III will be granted 0.037 Subscription Rights III per share in the Company registered as held as of the Record Date III. Consequently, each Eligible Shareholder III will receive 1 Subscription Right III per approximately 27.03 shares registered as held on the Record Date III, and Eligible Shareholders III holding less than 28 shares on the Record Date III will not receive Subscription Rights III.Each whole Subscription Right granted in any of the Subsequent Offerings provides a preferential right to subscribe for, and be allocated, one Offer Share at the respective subscription price, subject to applicable securities laws. Oversubscription will be permitted. Subscription without Subscription Rights will not be permitted, i.e. shareholders/ investors who did not hold any shares in the Company on either of the Record Date I, Record Date II or Record Date III will not receive any Subscription Rights.The Subscription Rights must be used to subscribe for Offer Shares before the expiry of the subscription period on 27 January 2021 at 16:30 hours (CET). Subscription Rights that are not used to subscribe for Offer Shares before 16:30 hours (CET) on 27 January 2021 will have no value and will lapse without compensation to the holder.Notifications of allocation in the Subsequent Offerings are expected to be issued on or about 28 January 2021. The due date for payment of allocated Offer Shares in the Subsequent Offerings is on or about 2 February 2021. Delivery of the Offer Shares is expected to take place on or about 5 February 2021, through the facilities of VPS. Trading in the Offer Shares on Euronext Expand is expected to commence on or about 5 February 2021.Further information about the Subsequent Offerings and the subscription procedures is included in the Prospectus. The Prospectus, including subscription forms, is available at https://transaksjoner.fearnleysecurities.com/.Shareholders who wish to subscribe for Offer Shares are strongly encouraged to do so through the VPS online subscription system, and relevant links for this for each Subsequent Offering will be available at https://transaksjoner.fearnleysecurities.com/ at the start of the subscription period.Shareholders who are not able to subscribe for shares through the VPS online subscription system, must subscribe for Offer Shares by completing and submitting subscription forms in accordance with instructions in the Prospectus.Eligible Shareholders will also receive a shareholder letter with further information on the use of Subscription Rights and procedures for subscription of Offer SharesShareholders who have questions about the Subsequent Offerings, the Subscription Rights and the Offer Shares may contact Fearnley Securities AS or DNB Verdipapirservice AS on the following telephone numbers:Fearnley Securities: +47 22 93 60 00DNB Verdipapirservice:  +47 23 26 80 20Fearnley Securities AS acts as manager for the Subsequent Offerings. Advokatfirmaet CLP DA acts as Norwegian legal counsel to the Company in connection with the Subsequent Offerings.For other questions, please contact: Bjørn Simonsen, CEO, +47 97 17 98 21 Espen Lundaas, CFO, +47 92 43 14 17This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act.