Canada Markets closed

Vow ASA : Q3 2020 - Sterke resultater og doblet overskudd i cruiseprosjekter. Økende interesse for landbaserte løsninger

Vow ASA
·3 min read

De finansielle resultatene for Vow ASA i tredje kvartal 2020 viser sterke resultater i prosjektvirksomheten innen cruise, et ettermarked som fortsatt er preget av covid19-pandemien, og voksende interesse fra et stadig økende antall kunder i landbaserte industrier.

Samlede inntekter for tredje kvartal 2020 var 97,9 millioner kroner. Dette er en vekst på 10,6 prosent sammenlignet med 88,5 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Resultat før renter, skatt, avskrivninger og amortiseringer (EBITDA) var på 10,7 millioner kroner, ned fra 12,2 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor, med segmentet Aftersales som den viktigste årsaken til nedgangen i resultat. Cruiseprosjekter derimot leverte en positiv EBITDA på hele 19,4 millioner kroner i tredje kvartal 2020.

Ved utgangen av september 2020 var ordrereserven totalt 1 082 millioner kroner, opp fra 989 millioner kroner tre måneder tidligere, og opp fra 644 millioner ved utgangen av september 2019. I tillegg har cruiseskipsrederier plassert bestillinger og opsjoner ved verft for «Scanship utstyrte» søsterskip som representerer ytterligere 619 millioner i fremtidige inntekter.

– Vi ser at trendene fra forrige kvartal fortsetter. De fleste cruiseskipene er fremdeles inaktive, hvilket betyr at behovet for kjemikalier og reservedeler fra vårt Aftersales-segment er lavt. Nybyggprosjektene fortsetter imidlertid for fullt ved verftene. Denne virksomheten er relativt upåvirket av pandemien, sier Henrik Badin, administrerende direktør i Vow ASA.

– En mer strukturert og disiplinert tilnærming til forretningsutvikling har ført til økt interesse fra kunder i landbaserte industrier og vi har en lang rekke potensielle og aktuelle prosjekter. Videre ser vi også at flere cruiseskip har begynt å seile igjen. Det vil føre til en gradvis økning av inntekter innen Aftersales-markedet, sier Badin.


Invitasjon til nettmøte

Henrik Badin, administrerende direktør i Vow ASA vil holde en digital presentasjon med påfølgende Q&A sesjon i dag (27.10) klokken 10:00. Presentasjonen vil bli holdt på engelsk og publikum vil kunne stille spørsmål. Opptak av presentasjonen vil være tilgjengelig på selskapets nettsted https://www.vowasa.com senere samme dag.

Dersom du allerede har meldt deg på presentasjonen kan du følge instruksjoner du mottar via e-post for å delta. Bruk denne lenken hvis du ønsker å delta på sesjonen uten påmelding i forkant: https://www.vhgo.no/vow/q3-2020/open/

For ytterligere informasjon, vennligst se vedlagte «Q3 2020 Trading update» rapport og presentasjon.


For mer informasjon, kontakt:

Henrik Badin – CEO
Vow ASA
Tel: + 47 90 78 98 25
Email: henrik.badin@vowasa.com


Om Vow ASA

I Vow og våre datterselskap Scanship og Etia er vi svært opptatte av å hindre forsøpling og gi avfall verdi. Vi har verdensledende løsninger som omdanner biomasse og avfall til verdifulle ressurser og som produserer ren energi for et bredt spekter av industrier.

Cruiseskip over hele verden er utrustet med Vow-teknologi som behandler avfall og renser avløpsvann. Innen akvakultur tar man i bruk liknende løsninger, og offentlige renovasjonsselskaper og industri benytter våre løsninger for behandling av slam, avfallshåndtering og produksjon av biogass på land.

Men våre ambisjoner strekker seg lenger enn som så. Med vår avanserte teknologi og løsninger omdanner vi avfall til biobrensel som bidrar til å avkarbonisere industri, og vi gjør plast om til miljøvennlig drivstoff, ren energi og høyverdig pyrokarbon.

Løsningene våre er skalerbare, standardiserte, patenterte og dokumenterte, og vår evne til å levere er bevist gang etter gang. Våre løsninger er nøkkelen til å avskaffe avfall og stanse forsøpling.

Morselskapet Vow ASA holder til i Oslo og er notert på Oslo Børs (ticker VOW fra 13. januar 2020)


Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Attachments