Canada Markets closed

Symbols similar to 'n.v'

SymbolNameLast PriceIndustry / CategoryTypeExchange
2047.TNOMURA EUROPE FINANCE N.V. NEXT5,010.00N/AETFJPX
2038.TNOMURA EUROPE FINANCE N.V. NEXT1,687.00N/AETFJPX
2031.TNOMURA EUROPE FINANCE N.V. NEXT7,490.00N/AETFJPX
2036.TNOMURA EUROPE FINANCE N.V. NEXT26,650.00N/AETFJPX
TSWE.LVANECK ETFS N.V. VANECK SUSTAIN27.43N/AETFLSE
2041.TNOMURA EUROPE FINANCE N.V. NEXT3,170.00N/AETFJPX
2040.TNOMURA EUROPE FINANCE N.V. NEXT23,300.00N/AETFJPX
2037.TNOMURA EUROPE FINANCE N.V. NEXT4,400.00N/AETFJPX
2042.TNOMURA EUROPE FINANCE N.V. NEXT7,177.00N/AETFJPX
2039.TNOMURA EUROPE FINANCE N.V. NEXT1,483.00N/AETFJPX
2065.TNOMURA EUROPE FINANCE N.V. NEXT16,815.00N/AETFJPX
2066.TNOMURA EUROPE FINANCE N.V. NEXT16,220.00N/AETFJPX
TSGB.LVANECK ETFS N.V. VANECK SUSTAIN22.32N/AETFLSE
TDGB.LVANECK ETFS N.V. VANECK MORNING27.98N/AETFLSE
2067.TNOMURA EUROPE FINANCE N.V. NEXT12,815.00N/AETFJPX
ROC.BEROLINCO N.V. EO 147.11N/AETFBER
ROC.MUROLINCO N.V. EO 148.19N/AETFMUN
TAGB.LVANECK ETFS N.V. VANECK EUR SOV16.51N/AETFLSE
ROC.HMROLINCO N.V. EO 146.86N/AETFHAM
TREG.LVANECK ETFS N.V. VANECK GLOBAL 33.94N/AETFLSE
ROC.FROLINCO N.V. EO 147.30N/AETFFRA
2034.TNOMURA EUROPE FINANCE N.V. NEXT8,291.00N/AETFJPX
2045.TNOMURA EUROPE FINANCE N.V. NEXT15,680.00N/AETFJPX
2050.TNOMURA EUROPE FINANCE N.V. NEXT12,005.00N/AETFJPX
2033.TNOMURA EUROPE FINANCE N.V. NEXT10,845.00N/AETFJPX